Kurumsal Değerlerimiz


* İnsan odaklı üretim: Üretimimizin asıl amacı insan olup bu anlamda maddi değer ve olgulardan önce manevi değerler ön plandadır.

* Tüketici önceliği: Tüm firma yapılanmamızla, tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini hızlı ve doğru bir şekilde algılar, onların daha iyi bir yaşama yönelik değişen beklentilerini karşılamada yenilikçi bir yaklaşım içerisindeyizdir.

* İnsan kaynağımız: Ulusal değerleri benimsemiş fakat dünya ölçeğinde yenilikçi ve kaliteyi benimsemiş bilim ışığında eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişimlere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağımızın firmamızın en önemli ve değerli yapısını oluşturmaktadır.

* Çevreci anlayışımız: Bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yaparak, bugünden daha iyi bir gelecek yaratmaya katkıda bulunmak tüm kademelerde büyük harflerle yazılmıştır.

* Sosyal sorumluluk: Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak firma içi ve sosyal çevremizde çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek vermek için tüm projelere açık bir tutum sergilemekteyiz.

Ova Evleri No: 29 Cincin Köyü KOÇARLI AYDIN / TÜRKİYE